Tehtud tööd

Pakrineeme LNG haalamiskai ja haalamiskai tarindite ehitustööd

Tellija: Pakrineeme Sadama OÜ
Periood: 01.06.2022-09.03.2023
Asukoht: Paldiski, Harjumaa

Muuga sadama kai nr 13 ülemise reguleeritava projekteerimis- ja ehitustööde tegemine ning rambi hooldustööde tegemine garantiiperioodil

Periood: 26.05.2021-30.11.2022
Tellija: Tallinna Sadama AS
Riigihange nr 235943
Asukoht: Muuga sadam, Harjumaa

Sõru sadama kai nr 3 rekonstrueerimine ja pikendamine

Periood: 05.10.2021- 26.10.2022
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 233286
Asukoht: Pärna küla, Hiiumaa

Muuga sadama kaile nr 7 lisavendrite ost ja paigaldamine

Periood: 08.03.2022-08.10.2022
Tellija: Tallinna Sadama AS
Riigihange nr 245645
Asukoht: Muuga sadam, Harjumaa

Rukki kanali hooldussüvendustööd

Periood: 25.07.2022-15.09.2022
Tellija: Transpordiamet
Riigihange nr 251172

Vanasadama tetrapoodide valmistamine

Periood: aprill 2022-juuni 2022
Tellija: Bauest OÜ

Pirita sadama kai nr 28 rekonstrueerimine

Periood: 21.04.2021-21.04.2022
Tellija: AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Asukoht: Purje tn 13, Pirita linnaosa, Tallinn

Lennusadama C kai ja D kai avariiremont

Periood: 23.03.2022-06.04.2022
Tellija: Sihtasutus Eesti Meremuuseum
Asukoht: Lennusadam, Tallinn

Suur-Lootsi sadama teise etapi ehitustöödena Kai 1 konstruktsioonide ja väliala ehitustööd

Periood: 25.03.2021-25.12.2021
Hankija: Politsei- ja Piirivalveamet
Hankija Esindaja: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Riigihange nr 232300
Asukoht: Narva Jõesuu, Suur-Lootsi sadam

Munalaiu ja Kihnu sadamate faarvaatrite hooldussüvendustööd

Periood: 10.05.2021-12.10.2021
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr: 232228

Hanhikivi tuumaelektrijaama jahutusvee väljalaskekanali silla betoonist kessoonide ja betoonist raskuselementide valmistamine.

Periood: 10.03.2021 – 30.09.2021
Tellija: AS BMGS Filial
Asukoht: Betoonkessoonide tootmine Tallinnas, Lahesuu sadamas, ujuvpargasel
Kirjeldus: Betoonraskuste tootmine kai peal

Noblessneri vana lainemurdja remont

Periood: 04.03.2021-10.09.2021
Tellija: BLRT Grupp AS
Asukoht: Noblessneri, Tallinn

Noblessneri jahisadam. Uue lainemurdja teeninduspostid ja veevarustus

Periood: 31.08.2021-10.09.2021
Hankija: BLRT Grupp AS
Hankija esindaja: Noblessner Arendus OÜ
Asukoht: Noblessneri jahisadam, Tallinn

Heltermaa sadama kai nr 3 ja Rohuküla sadama kai nr 7 kaldarampide rekonstrueerimine

Periood: 02.04.2020 – 09.03.2021
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 214886

Vanasadama loodeosa kaldakindlustuse rekonstrueerimistööde tegemine kaide nr 26/27 juures

Periood: 04.02.2021-31.05.2021
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Narva Jõesuu, Suur-Lootsi sadama Kai 2 ja slipi ehitustööd

Periood: 01.10.2020 – 21.04.2021
Tellija: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Riigihange nr 226378
Asukoht: Narva Jõesuu, Suur-Lootsi sadam

Paljassaare tee 46 slipi, parkla ja juurdepääsutee rajamine

Periood: 26.03.2020 – 30.11.2020
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Riigihange nr 219144
Asukoht: Paljassaare, Tallinn

Muuga sadama kai nr 13 rambi rekonstrueerimine koos uute vendrite paigaldamisega ning rambi hooldustööde tegemine garantiiperioodil

Periood: 25.03.2020 – 31.10.2020
Tellija: Tallinna Sadama AS
Riigihange nr 218953
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Rukki kanali hooldussüvendustööd

Periood: 15.07.2020 – 30.10.2020
Tellija: Eesti Veeteede Amet
Riigihange nr 223231

Heltermaa kanali hooldussüvendustööd

Periood: 05.08.2020 – 30.10.2020
Tellija: Saarte Liinid AS

Sviby sadama väikelaevasadama kai-kaitsemuuli rekonstrueerimine II

Periood: 21.08.2019 – 15.06.2020
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 210704
Asukoht: Vormsi, Lääne maakond

Muuga sadama kaide nr 4 ja 6 osaline rekonstrueerimine koos ehitusprojekti koostamisega

Periood: 15.07.2019 – 15.01.2020
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja ehitamine

Periood: 20.07.2018 – 06.01.2020
Asukoht: Tallinn
Tellija: AS Merko Ehitus Eesti

Särevere lailäviülevoolude ehitustööd

Periood: 28.08.2019 – 10.01.2020
Tellija: Keskkonnaagentuur
Riigihange nr 211407
Asukoht: Türi vald, Järva maakond

Uue lainemurdja ja lainekaitseseina ehitamine Noblessneri sadamas

Periood: 07.12.2018 – 30.11.2019
Tellija: BLRT Grupp AS
Asukoht: Noblessneri sadam, Tallinn

Tallinna Vanasadama lõunaosas asuva Pikksilma tänava promenaadi ja kaldakindlustuse ehitustööd

Periood: 05.08.2019 – 30.11.2019
Tellija: OÜ Raunopol
Tehtud tööd: Tetrapoodide tootmine, tarnimine ja paigaldus, paekividest bermi ehitustööd
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Baltic Connector Eesti töömaa

Periood: 06.2018 – 08.2019
Tellija: Tideway B.V
Asukoht: Paldiski, Harju maakond

Muuga sadama kai nr 13 vendrite asendamine

Periood: 01.07.2019 – 31.07.2019
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Muuga sadama valgustusmastide 42M ja 43M remont

Periood: 27.02.2019 – 30.07.2019
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Lennusadama kai 36 ja 36A avariiremont

Periood: 02.05.2019 – 03.06.2019
Tellija: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Riigihange nr 206359
Asukoht: Lennusadam, Tallinn

Paldiski Lõunasadama kaide nr 4 ja 5 esise akvatooriumi süvendustööd koos nõlva rajamisega ning põhja- ja nõlvakindlustuse rajamine kai nr 4 ees

Periood: 11.02.2019 – 29.04.2019
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Harjumaa, Paldiski Lõunasadam

Muuga sadama kai nr 4 avariiremont

Periood: 04.2019
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Paldiski Lõunasadama kai nr 5 esise akvatooriumi ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine

Periood: 21.11.2018 – 26.12.2018
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Paldiski Lõunasadam, Harjumaa

Grand Holm Marina kaide A/D ja B/C projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd

Periood: 18.08.2018-20.12.2018
Tellija: Modify OÜ
Asukoht: Westmeri 3, Haapsalu, Lääne maakond

Vanasadama kaide nr 24 ja 25 kaitseprusside vahetamine

Periood: 17.10.2018-14.12.2018
Tellija: Tallinna Sadama AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Tori jõesadama rekonstrueerimine

Periood: 02.07.2018-30.11.2018
Tellija: Saaremaa vald
Asukoht: Kuressaare, Saare maakond

Paldiski Lõunasadama ja Vanasadama akvatooriumite remontsüvendustööde teostamine

Periood: 28.08.2018-14.11.2018
Tellija: Tallinna Sadam AS

Rukki kanali hooldussüvendustööd

Periood: 03.08.2018 – 15.10.2018
Tellija: Veeteede Amet
Riigihange nr 198435

Pärnu sadama “Kaldakindlustuse-betoonslipi ehitus”

Periood: 27.03.2018 – 25.09.2018
Tellija: MTÜ Pärnu Jahtklubi
Asukoht: Pärnu sadam, Pärnu

Muuga sadama kaidele nr 1A, 6A, 15 ja 16 kepslite paigaldamine ja kai nr 7 nurgal amortiseerunud stringpollari Mampaey MHC vahetus koos projekteerimisega

Periood: 05.03.2018 – 14.09.2018
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Paldiski Lõunasadama 3. kai rambi laiendamine koos projekteerimisega

Periood: 11.05.2018 – 29.06.2018
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Paldiski Lõunasadam, Harju maakond

Vanasadama kai nr 12 põhjakindlustuse projekteerimis- ja ehitustööd

Periood: 09.03.2018 – 18.05.2018
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Jändja ja Vihtra paisude avamine kalade rändeks: projekteerimis-ehitustööd

Periood: 11.10.2017 – 05.11.2018
Tellija: Terrat AS

Kalade kudetingimuste parandamiseks vajalikud ehitustööd Loode-Eesti jõgedes. Kalade kudetingimuste parandamine Nõva jõel

Periood: 04.12.2017 – 01.10.2018
Tellija: Keskkonnaamet
Riigihange nr 188502

Kalade kudetingimuste parandamiseks vajalikud ehitustööd Loode-Eesti jõgedes. Kalade kudetingimuste parandamine Veskijõel

Periood: 25.09.2017 – 01.10.2018
Tellija: Keskkonnaamet
Riigihange nr 188502

Muuga sadama kai nr 14 vendrikaitse osaline rekonstrueerimine koos projekteerimisega

Periood: 15.08.2017 – 19.12.2017
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 189245
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Vanasadama akvatooriumi remontsüvendustööd

Periood: 19.09.2017 – 14.11.2017
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihanke nr 190118

Muuga sadama kai nr 1A osaline rekonstrueerimine

Periood: 15.05.2017 – 01.11.2017
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 185780
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Kakumäe jahisadama ehitus

Periood: suvi 2015 – sügis 2017
Tellija: OÜ Haven Kakumäe
Asukoht: Kakumäe sadam, Tallinn
Kakumäe jahisadama hüdrotehniliste rajatiste ehitus.
Raudbetoonist L-elementidest kaide kogupikkus: 498 m
Graniitkividest kaldakindlustuse maht: 31 600 m³
Territooriumi ja muulide täite maht: 160 000 m³
Teede ja platside kogupind: 35 600 m²
Akvatooriumi pindala: 52 000 m²

Muuga sadama kai nr 2A otsa nõlvakindlustuse taastamine

Periood: 15.06.2017 – 31.07.2017
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Tallinnas, Regati pst 3a, 3b, Topi 11 ja 13 kinnistute täiteala ja tugimüüri ning kaldakindlustuse ehitustööd

Periood: 22.08.2016 – 30.06.2017
Tellija: AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Asukoht: Tallinn

Pirita slipi remont

Periood: 04.2017
Tellija: AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Asukoht: Tallinn

Vanasadama kai nr 5 II korruse autorambi projekteerimis-ehitustööd ja seadmestamine

Periood: 06.04.2016 – 15.02.2017
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 171964
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Rohuküla sadama kai nr 6 ja 7 trapetsvendrid

Periood: 01.2017
Tellija: Saarte Liinid AS
Asukoht: Rohuküla, Lääne maakond

Vanigõjärve väljavoolu korrastamise ja järve puhastamise tellimine

Periood: 01.09.2016 – 16.10.2017
Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet
Riigihange nr 174303
Asukoht: Võru maakond

Vanasadama 12. kai täiendava plaatvendri projekteerimis-ehitustööd

Periood: 30.05.2016 – 14.10.2016
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama akvatooriumi remontsüvendustööd

Periood: 01.09.2016 – 27.09.2016
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 176860

Muuga sadama kaide katete remont

Periood: 11.07.2016 – 15.08.2016
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Andineeme sadama ehitus

Periood: 01.02.2016 -31.05.2016
Tellija: OÜ Magister Morum
Asukoht: Andineeme küla, Kuusalu vald, Harju maakond

Vanasadama akvatooriumi avariiline remontsüvendus

Periood: 09.03.2016 – 17.03.2016
Tellija: Tallinna Sadam AS

Oruveski, Muike ja Ojaäärse II paisjärvede regulaatorite rekonstrueerimistööd

Periood: 03.08.2015 – 07.07.2016
Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
Riigihange nr 164601
Kirjeldus: Paisjärvede kaevregulaatorite rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis. Lõhuti olemasolevad lagunenud betoonist kaevregulaatorid ja paisu pinnastammid. Kaevati välja paisu ette kogunenud sete. Ehitati uued betoonist kaevregulaatorid koos teenindushoonega ja taastati pinnaspaisuks olevad teetammid.

Muuga sadama kai nr 11 tormirestide betoonaluse taastamine

Periood: 27.04.2015 – 30.09.2015
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Muuga sadama kai nr 11 kordoniosa konstruktsioonielementide rekonstrueerimistööd

Periood: 04.05.2015 – 30.09.2015
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Lennusadama ujuvkai A2 ehitus

Periood: 17.06.2015 – 16.08.2015
Tellija: Eesti Meremuuseum
Riigihange nr 159738
Asukoht: Lennusadam, Tallinn
Kirjeldus: Paigaldati ujuvkai mõõtmetega 39 x 5 m, mis on võimeline vastu võtma laevu veeväljasurvega kuni 450 tonni. Ujuvkai ankurdati 8-tonniste ankrutega, mis kinnitati Seaflex süsteemi abil. Rajati vee- ja elektritrass, paigaldati kaivarustus ning kaldasild.

Muuga sadama kai nr 14 rambi remonttööde teostamine

Periood: 23.03.2015 – 30.06.2015
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

Kalade rändetingimuste parandamine vooluveekogudel. Vahakulmu paisu täiendavad projekteerimis-ehitustööd

Periood: 29.04.2015 – 10.11.2015
Tellija: Keskkonnaagentuur
Riigihange nr 158512
Kirjeldus: Vahakulmu paisul, kalapääsu eesmärgipäraseks toimimiseks ning kaladele soodsa voolurežiimi tagamiseks liigveelaskme avale osaliselt elektriajamiga suletav-avatav automaatjuhtimisel tasandvari.
Konsortsiumis Terrat AS-ga

Projekti „Loobu jõe Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamine“ ehitustööde teostamine

Periood: 21.07.2015 – 31.10.2015
Tellija: MTÜ Neeruti Mõisa Park
Riigihange nr 164596
Kirjeldus: Uue 36 t kandevõimega liimpuidust silla ehitamine Neeruti mõisaparki Loobu jõele. Loobu jõe kärestiku taastamistööd. Silla esise puhastamine setetest. Maakivist silla taastamine ja kalatrepi rajamine Loobu jõele.
Konsortsiumis Terrat AS-ga

Kalaloenduri ning lisatava foto- ja videotehnika paigaldamiseks vajalikud projekteerimisehitustööd

Periood: 11.06.2015 – 14.09.2015
Tellija: Keskkonnaagentuur
Riigihange nr 161318
Kirjeldus: Projekteerimis-ehitustööd Nehatu ja Tõrva paisudele betoonkonstruktsioonide ehitamiseks kalaloenduri paigalduseks. Pinnase-, kivi- ja betoonitööd ning vajalike metallkonstruktsioonide tarne ja paigaldamine.

Kalade rändetingimuste parandamine vooluveekogudel. Projekteerimis-ehitustööd

Periood: 26.03.2014 – 15.08.2015
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 147183
Kirjeldus: Projekteerimis ja ehitustööd tõkestusrajatiste korrastamisel erinevatel Eesti jõgedel kalade rändetingimuste parandamiseks. Tööde käigus lammutati jõgedelt vanu tõkestusrajatisi, ehitati uusi kalapääse ning rajati koelmualasid.
Konsortsiumis Terrat AS-ga

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – projekteerimis-ehitustööd: Tallinn-Väike veduridepoo; Tapa veduridepoo

Periood: 21.04.2011 – 30.10.2015
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 121515
Kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustöövõtt. Reostunud pinnase töötlemine bioloogilisel meetodil, tugevalt reostunud pinnase teisaldamine ning sellele järgnev töötlemine. Reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine. Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – projekteerimis-ehitustööd: Umbsaare ABT

Periood: 10.08.2015 – 30.10.2015
Tellija: OÜ RTS Infraehitus
Asukoht: Võru

Rohuküla sadama kai nr 1 akvatooriumi ja Rukki kanali süvendamine I

Periood: 14.07.2014 – 19.12.2014
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 152070
Kirjeldus: Rukki kanali ja Rohuküla sadama kai nr 1 akvatooriumi süvendustööd

Sviby sadama rekonstrueerimine. I ehitusjärgu II osa

Periood: 28.08.2014 – 19.12.2014
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 150854
Asukoht: Sviby küla, Vormsi vald, Lääne maakond
Kirjeldus: Kai esise süvendustööd ning põhjakindlustuse rajamine ca 400m2 suurusel alal. Vanade vendrite eemaldamine ja 35 uue vendri paigaldamine, rambi hüdrosilindri vahetamine.

Kallaste laevaremondi slipi projekteerimis-ehitustööd

Periood: 10.04.2014 –30.11.2014
Tellija: Kallaste linnavalitsus
Riigihange nr 148360
Asukoht: Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartumaa
Kirjeldus: Kallaste laevaremondi slipi projekteerimis ja ehitustööd. Rajati kahe rööpmepaariga raudbetoonist liipritel raudtee, mis umbes pooles ulatuses paikneb vee all ning paigaldati alusvankrid ja vints laevade välja tõmbamiseks.

Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd

Periood: 01.02.2013–05.11.2014
Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihange nr 138449
Asukoht: Narva
Kirjeldus: Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd, koos kommunikatsioonide uuendamisega. Rajati ligi kilomeetri pikkune raudbetoonist tugimüüridega jõeäärne promenaad.
Konsortsiumis OÜ RTS Infraehitus, AS EF Rand ja Tuulberg

Muuga sadama kaide nr 12 ja 13 osaline tormirestide betoonaluse taastamine

Periood: 02.04.2014 – 13.08.2014
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 150181
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Renoveeriti 208 meetrine lõik raudbetoon- ja teraskonstruktsioonis tormirestide betoonaluseid.

Muuga sadama kai nr 15 esise osaline põhjakindlustamine

Periood: 21.03.2014 – 04.07.2014
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 150244
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Kaiesise merepõhja kindlustamine uhtumise eest paekivist puistega.

Muuga sadama kai nr 12 osaline tormirestide betoonaluse taastamine

Periood: 24.09.2013–30.05.2014
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Renoveeriti 181 meetrine lõik raudbetoon- ja teraskonstruktsioonis tormirestide betoonaluseid

Ventspilsi sadama naftaterminali I kai lammutustööd

Periood: 20.02.2013–21.05.2014
Tellija: JSG Latvijas Tilti
Asukoht: Läti

Vanasadama uue kruiisikai betoonitööd

Periood: 03.06.2013–30.04.2014
Tellija: BMGS Eesti filiaal AS
Asukoht: Tallinn, Vanasadama kruiisikai
Kirjeldus: Betoonitööde teostamine vaialusele mere kohal, koos kaivarustuse paigaldamisega. Betoonitööde maht ca 6600m3.
Konsortsiumis Rakennus Grupp OÜga

Vanasadama akvatooriumi põhja remontsüvendus

Periood: 04.03.2014 – 22.04.2014
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 149794

Tsüdsina kalapääs

Periood: 14.10.2014 – 30.12.2014
Tellija: Keskkonnaagentuur
Riigihange nr 149879
Kirjeldus: Piusa jõe Tsüdsina paisu kalade möödaviikpääsu rajamine

Pata karjääris bituumentsisternide ja saastunud pinnase likvideerimine

Periood: 23.10.2013 – 25.02.2014
Tellija: Viiratsi vald
Asukoht: Viljandi maakond
Kirjeldus: Likvideeriti 6 bituumeni mahutit ja eemaldati reostunud pinnas.

Muuga sadama kai nr 12 kordoniosa konstruktsioonielementide rekonstrueerimine

Periood: 09.09.2013–19.12.2013
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Renoveeriti 183 m kai nr. 12 ääretala pealispinda monoliitses ja monteeritavas raudbetoonkonstruktsioonis

Muuga sadama kai nr 16 esise osaline põhjakindlustamine

Periood: 26.06.2013–16.10.2013
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Kaiesise merepõhja kindlustamine uhtumise eest paekivist puistega.

Muuga sadama kai nr 1/2 toe nr 11 vaiade nr 2 ja 3 rostvärgiga liitumissõlmede remont ja tugevdamine

Periood: 17.05.2013–30.09.2013
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sada, Harju maakond
Kirjeldus: Liitumissõlmede avamine, vigastatud betooni piikamine ja betoonitööd veepiiril.

Vanasadama kai nr 1 kaldakindlustuse rekonstrueerimine

Periood: 27.05.2013–05.08.2013
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn
Kirjeldus: Kaldakindlustuse aluse nõlva planeerimine, 360 tetrapoodi valmistamine ja paigaldus, sadaveemerrelasu ja proovivõtukaevu paigaldus.

Reisijate galerii maabumissillaga ning sõidukite ramp Bergeni sadamas

Periood: 09.2012–07.2013
Tellija: Bergen og Omland havnevesen
Asukoht: Bergeni linna, Vestlandi maakond, Norra
Kirjeldus: Reisijate galerii, maabumissilla ja sõidukite rambi tarne ja montaaž.

Vanasadama akvatooriumi põhja remontsüvendus

Periood: 24.08.2012–19.12.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 135767
Asukoht: Vanasadam, Tallinn

Muuga sadama kaide nr 9a/10a avariiremondi tööprojekti koostamine ja remondi teostamine

Periood: 09.04.2012–15.09.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Riigihange nr 131180
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Peapaali pealisehitise ja 14 vaia ühendussõlme remont, teenindussilla ja pea- ning vahepaali pealisehitise konstruktsioonide ühendussõlmede remont ja kandevõime taastamine. Uute põrkeseadmete tarne ja paigaldamine. Betoonipragude injekteerimine.

Muuga konteinerterminali ehitus ja projekteerimistööd

Periood: 12.2011–09.2012
Tellija: Rail Garant Estonia OÜ
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: AS Tallinna Sadamale kuuluva Muuga sadama territooriumile uue konteinerterminali projekteerimine ja raudbetoonist kraanatala relsi vundamendi ja vaiatööd ja relsi paigaldus.
Konsortsiumis Lemminkäinen Eesti AS

Saaremaa sadama kai nr 1 pollar

Periood: 08.06.2012–31.08.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Ninase küla, Mustjala vald, Saaremaa

Muuga sadama kai nr 12 avariiremont

Periood: 28.09.2011–31.07.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Avarii tagajärjel purunenud kraanatala, kandevaia ning kaiseina remontööd. Uue kraanatala kandetalade armeerimine ja betoneerimine vee piiril kai all. Uue sulundseina elementide süvistamine ja kinnitamine. Allveekeevitustööd. Anoodkaitseelementide paigaldus. Korrosioonikaitsetöö kuival meetodil.

Muuga sadama Läänemuuli kaldakindlustuse osaline rekonstrueerimine, II etapp

Periood: 15.08.2011–20.06.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Olemasoleva Läänemuuli kaldakindlustuse rekonstrueerimine. Slipialuste täitmine ja pealispinna valu. Läänemuuli lainekaitseseina rekonstrueerimine.

Vanasadama Admiraliteedi basseini kaide nr 18, 22 ja 23 rekonstrueerimise ehitustööd

Periood: 16.09.2011–15.06.2012
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Vanasadama Admiraliteedi bassein, Tallinn
Kirjeldus: Injektsiooniankrutega ankurdatud uus terassulundsein olemasoleva kai puitvaiade ette. Raudbetoon ääretala, betoonkividest katend, veevarustus, sadevete kanalisatsioon, elektri- ja sidepaigaldis. Kaide kogupikkus 450 m.

Kuivastu sadam, väikelaevasadama ehitamine

Periood: 06.07.2011–31.05.2012
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 125059
Asukoht: Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond
Kirjeldus: Rajati 191 meetrit RB-elementidest kaid ja 342m graniitkividest kaldakindlustust. Paigaldati kaks ujuvkaid kumbki 36 m. Ehitati slipp. Rekonstrueeriti sadamahoone ja rajati väikelaevasadama teenindusruumid. Teostati elektri-, vee-, reoveekanalisatsiooni- ja sadeveekanalisatsiooni trasside ehitus ning reovee- ja joogivee puhastusseadmete projekteerimine ja paigaldus. Betoneeriti 890m2 põhjakindlustust. Täideti sadamaala ning rajati teed ja platsid kogumahus 4400m2. Teostati territooriumi heakorratööd.

Kihnu sadama kai nr 2 rekonstrueerimine ja süvendustööd

Parameetrid: 8.09.2011–10.04.2012
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 126285
Asukoht: Kihnu sadam, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnu maakond
Kirjeldus: Valati kai nr 2 ääretala betoonkõrgendused ning paigaldati pollarid. Kai vendrid asendati uutega ning taastati kaiäärne ära vajunud katend. Teostati Kihnu sadama sissesõidukanali süvendustöö.

Lehtma sadama suudmeala remontsüvendus

Periood: 01.12.2010–25.01.2012
Tellija: Direct Consulting AS
Asukoht: Lehtma sadam, Lehtma küla, Hiiu maakond

Vooluveekogude seisundi parandamine Pärnu jõgi Kurgja pais

Periood: 08.10.2012 – 30.11.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 134354
Kirjeldus: Pärnu jõel Kurgja paisu rekonstrueerimine ja jalakäijate silla remont, koos sillasammaste parandusega

Vooluveekogude parandamine Esna-, Pärnu-, Õhne-, Piusa jõgi

Periood: 14.04.2011 – 08.11.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 122720
Kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustööd vanade veskipaisude lammutamisel ja rekonstrueerimisel. Kalateede ja koelmualade rajamine ning jõesängide puhastamine. Töid teostati Esna jõel (kogu jõe ulatuses); Pärnu jõel (Türi-Särevere pais ja Kurgja pais), Õhne jõel (Leebiku pais ja Tõrva pais) ja Piusa jõel (Korela pais, Tsüdsina pais, Tillo pais, Saarõ pais, Tamme pais, Keldre pais, Jõksi pais, Mako pais, Kelbä pais ja Oro pais)

Vooluveekogude parandamine: Kasari-, Loobu-, Pirita-, Mustoja-, Kunda jõgi

Periood: 19.10.2010 – 03.05.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 120052
Kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustööd vanade veskipaisude lammutamisel ja rekonstrueerimisel, kalateede-, koelmualade rajamine, jõesängide puhastamine, kalaloenduri paigaldamine. Tööd toimusid Kasari jõel (Laastre pais); Loobu jõel (Loobu pais), Pirita jõel (Loo pais; Nehatu pais; Paritõkke pais), Mustojal (Vihula alumine pais) ja Kunda jõel (Estonian Cell veehaare).

Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel (Tapa vagunidepoo; Ahtme 86 ABT; Narva ABT)

Periood: 10.05.2011 – 17.10.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Riigihange nr 121706
Kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustöövõtt. Põhjavett ohustavate jääkreostuskollete lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel. Reostunud pinnase teisaldamine ja töötlemine ning reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine. Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Muuga sadama abikai ja kai nr 3A avariiremont

Periood: 16.09.2011–19.12.2011
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Deformeerunud sulundelementide välja tõmbamine ujuvkraanaga. Abikai uued sulundelementidest terasvaiade süvistamine ning ettevalmistustööd uute abikai rulltreilerite ja teraskonstruktsioonide paigaldamiseks. Elektritööd. Kai nr.3A pealisehituse taastamistööd.

Hundipea sadama rekonstrueerimise I etapp

Periood: 11.2009 – 10.2011
Tellija: Veeteede Amet
Riigihange nr 113788
Asukoht: Hundipea sadam, Tallinn
Kirjeldus: Rajati 700 m uut kailiini, mille jaoks kasutati 1700 m³ raudbetooni, 1143 t terassulundvaiasid, 97 000 m³ paekivitäidet ning süvendati 35000 m³. Rajati 16000 m² asfaltkatendit. Teostati elektri- ja sidepaigaldis-, veevarustus-, kanalisatsioonitööd.
Konsortsiumis: AS GT Projekt ja AS Lindrem

Kuivastu, Virtsu, Rohuküla ja Heltermaa sadamate navigatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Periood: 10.2010–04.2011
Tellija: Saarte Liinid AS
Kirjeldus: Navigatsioonimärkide metallkonstruktsioonide liivprits puhastamine ja värvimine. Tulepaakide ja navigatsioonimärkide elektritoite maakaablite paigaldamine/vahetamine.

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendustööd

Periood: 11.10.2010- 09.01.2011
Tellija: Tallinna Sadam AS

Vanasadama akvatooriumi süvendustööd

Periood: 11.10.2010–30.12.2010
Tellija: Tallinna Sadam AS

Muuga sadama Läänemuuli kaldakindlustuse osaline rekonstrueerimine, I etapp

Periood: 16.09.2010–22.11.2010
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Harju maakond, Muuga sadam
Kirjeldus: Graniitkivist nõlvakindlustuse ehitus ja 520 tetrapoodi valmistamine ja paigaldus

Vanasadama kaid nr 18,19,22 ja 23 veealune remont

Periood: 06.2010–09.2010
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Vanasadam, Tallinn
Kirjeldus: Olemasoleva sulundseina veealuste avade sulgemistööde teostamine.

Lennusadama sulundsein

Periood: 05.2010-08.2010
Tellija: AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg
Asukoht: Lennusadam, Tallinn
Kirjeldus: Väikelaevasadama faarvaatri ja akvatooriumi süvendus paekivisse kasutades veealuseid lõhkamistöid.

Teisaldatava tuulemõõte platvormi valmistamine ja paigaldamine Liivi lahte

Periood: 06.2010-07.2010
Tellija: AS Eesti Energia
Kirjeldus: Tuulemõõtemasti teraskonstruktsioonide ja raudbetoonmassiivide valmistusprotsesside juhtimine. Tuulemõõtemasti transport ujuvkraanaga Kihnu saare lähistele. Veealuste paigaldustööde juhtimine.

 

Virtsu sadama kai nr 1 rekonstrueerimine

Periood: 10.2009 – 06.2010
Tellija: AS Kuressaare Ehitus
Asukoht: Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Kirjeldus: Ääretala ja vana rambi lammutus, sulundseina ja toruvaiade süvistamine uue rambi rajamiseks, betoonitööd rambi vendrite ja pollarite paigalduseks, uute vendrite ja pollarite paigaldus, rambi metallosa ehitus ja montaaž, reovee kogumise ja pumpamise seadmed, reoveesurvetorustiku veetorustiku rajamine, elektritööd, erosioonikaitse jaoks kasutati 2000 m3 betooni mida ääristas 1350 m3 graniitkive, süvendustööd, teed ja platsid sh. 3800m2 asfaltkatet.

Montaaži- ja demontaažitööd ujuvkraanaga Viiking Kapellskäri sadamas, Rootsis

Periood: 06.2010-06.2010
Tellija: Ilmarine AS
Kirjeldus: Montaaži- ja demontaazitööd ujuvkraanaga Viiking Kapellskäri sadamas, Rootsis

Kuivastu sadam, väikelaeva sadama ehitamine. Akvatooriumi süvendamine

Periood: 29.01.2010-02.05.2010
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 115614
Asukoht: Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond

Rohuküla 6. Kai rambi ümberehitus

Periood: 01.2010
Tellija: Lemminkäinen Eesti AS
Asukoht: Rohuküla, Lääne maakond

Rohuküla sadama kaide nr 2 ja 6 rekonstrueerimine

Periood: 08.2008-12.2009
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 106626
Asukoht: Rohuküla, Lääne maakond

Abruka sadama ehitustööd

Periood: 06.2009 -12.2009
Tellija: Nordecon Betoon OÜ
Asukoht: Abruka küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Eurodek vaiatööd

Periood: 08.2009 -11.2009
Tellija: AS YIT Ehitus
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Kütusemahutite vundamentide jaoks 1308 raudbetoon vaia süvistamine. Vaide pikkus 14 ja 12 meetrit.

Rohuküla sadam, sadamaterminali ehitamine

Periood: 03.2009-10.2009
Tellija: Saarte Liinid AS
Riigihange nr 110029
Asukoht: Rohuküla, Lääne maakond

Muuga 15 kai esise põhjakindlustus

Periood: 07.2009 -08.2009
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond

4Energia Vinkovi madala tuulemõõtemast

Periood: 05.2009-07.2009
Tellija: Nelja Energia OÜ
Kirjeldus: Teraskonstruktsioonis tuulemõõtemasti valmistamine transport ja montaaž Vinkovi madalikule ja demontaaž

Kuivastu sadama 3. kai paali ehitus

Periood: 06.2009
Tellija: Kuressaare Ehitus AS
Asukoht: Kuivastu küla, Muhu vald, Saare maakond

Rocca Al Mare rannapromenaad

Periood: 01.06.2009 -30.09.2009
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Riigihange nr 111887
Asukoht: Tallinn
Kirjeldus: Ehitati rannapromenaad lõigus Paldiski mnt 96 – Stroomi rand pikkusega 1,7 km, sealhulgas kergliiklusterassild pikkusega 415m.
Konsortsiumis AS BMGS ja OÜ MKV

Pirita sadama kaide H-18 ja G-17 kindlustamine tetrapoodidega

Periood: 11.2008-12.2008
Tellija: Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS
Asukoht: Tallinn
Kirjeldus: 108 tetrapoodi tootmine ja paigaldus

Muuga sadama kaide nr 5 ja 6 esise põhjakindlustus

Periood: 07.2008-12.2008
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Kaiesise merepõhja kindlustamine raudbetoon plaatidega. Kindlustatud ala suurus 5500 m²

Manilaiu sadama rekonstrueerimine

Periood: 03.2008-09.2008
Tellija: Saarte Liinid AS
Asukoht: Manija küla, Pärnu maakond
Kirjeldus: Olemasoleva kai lammutus ja uue praamikai ehitus. Raudbetoon ääretala valu. Uue terasrambi ja kaivarustuse paigaldus. Muuli ehitus. Elektritööd.

Lennusadama kaide 37, 37A ja 38A rekonstrueerimine

Periood: 01.2008-06.2008
Tellija: Eesti Meremuuseum
Riigihange nr 102655
Asukoht: Lennusadam, Tallinn

Muuga sadama kaide nr 3, 4, 13 ja 14 esise põhjakindlustus

Periood: 29.08.2007- 30.05.2008
Tellija: Tallinna Sadam AS
Asukoht: Muuga sadam, Harju maakond
Kirjeldus: Kaiesise merepõhja kindlustamine raudbetoon plaatidega 15 000 m² alal.

Pirita sadama kaide H-18 ja G-17 kindlustamine tetrapoodidega

Periood: 09.2007-10.2007
Tellija: Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS
Asukoht: Tallinn
Kirjeldus: 186 tetrapoodi tootmine ja paigaldus

Paldiski lõunasadama 6. kai ramp

Periood: 05.2007-08.2007
Tellija: BMGS Eesti filiaal AS
Asukoht: Paldiski, Harju maakond
Kirjeldus: Terasest kaldaramp, raudbetoon 672 m³, veevarustus, kanalisatsioon

Vanasadama 13. kai, kruiisikai ja 5. kai pollari vaiatööd

Periood: 02.2007 – 04.2007
Tellija: Raunopol AS
Asukoht: Tallinn
Kirjeldus: Toruvaiade, sulundelementide ja sulundkarpvaiade süvistamine merelt.